29cdc162d76a88a4 
sterilizasyon, dezenfeksiyon

DEZENFEKSİYON HİZMETLERİ

            Günümüzde yaşanan KORONA VİRÜS vakaları hepimizin hayatını etkilemekte. Çalıştığımız ortamların Dezenfekte edilmesi çalışanlarımız ve insan sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Bunun için şirketimiz Ev ve işyeri Dezenfaktan işlerine hassasiyetle bir yaklaşımda bulunup siz değerli müşterilerimizin daha steril bir ortamda çalışmasını ve yaşamasını sağlamaktadır.

           Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kelimeleri anlamsal olarak farklı olmasına rağmen sıklıkla aynı anlamdaymış gibi algılanır. Aralarındaki farkın anlaşılabilmesi için öncelikle her ikisinin anlamlarını açıklayalım.

 
        Sterilizasyon bir öldürme işlemidir. Sterilizasyon ile cansız maddelerde barınan mikroorganizmalar ve sporlar öldürülür. Sterilizasyon kimyasal yada fiziksel yöntemlerle yapılabilir. 
 
Dezenfeksiyon, cansız maddeler üzerinde bulunan hastalık yapıcı diğer adıyla da patojen mikroorganizmaların yok edilmesidir. Bir diğer ifadeyle dezenfeksiyon ile bir cisim hastalık yapıcı etkenlerden arındırılır. Bu amaçla kullanılan kimyasal maddelere dezenfektan denir. Bakteri sporları dezenfeksiyon düzeyine göre azalır. Dezenfektanlar ancak uzun süreli tesir yaptıklarında ve ileri düzeyli olanları kullanıldığında sporları öldürebilir.
 
Dezenfeksiyon özellikle dolaysız ve büyük bulaşmaları sınırlar.
 
Dezenfeksiyonun başarılı olması yani hastalık yapıcı mikroorganizmaların yok edilmesi dezenfeksiyonun yapılacağı maddeniz temizliği,mikrobik ajanların bulaşma yolu, mikroorganizmaların yoğunluğu, ortamın sıcaklığı, pH sı, dezenfektanların konsantrasyonu ve dezenfeksiyon işleminin süresi gibi multifaktoriyel bir disipline bağlıdır.
 
Dezenfektanlar genel olarak kuvvetli zehirlerdir; bu yüzden ancak belirli koşullarda uygulanır. Dezenfekte edilen ürünler; doğrudan insan tarafından tüketilecek ya da kullanılacaksa dezenfektan artıklarının denetlenmesi gerekir.
 
Bitkisel özütlerden elde edilmiş DiaNatura Safe doğal içerikli dezenfektandır. Hem gıda üretim havası ve üretim yüzeylerinin dezenfeksiyonu, hem de direk gıda yüzeyinin dezenfeksiyonu için kullanılmaktadır.  Tamamen doğal yapıda olduğu için insan sağlığı açısından hiçbir yan etkisi yoktur.


  1. Ev Dezenfektasyonu
  2. İş Yeri Dezenfektasyonu


Enfeksiyonlardan korunabilmek için özellikle sağlık alanında kullanılan ve insan dokularıyla temas eden tüm araç ve gereçlerin mikroplardan arındırılması gerekmektedir. Bunun için başta temizlik olmak üzere dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri uygulanır. Temizlik: Kir ve organik maddelerin uzaklaştırılmasıdır. Mikropların büyük çoğunluğu organik kirler içerisinde bulunur ve uygun nem-ısı varlığında çoğalma imkânı bulur. Bu nedenle temizlik tek başına mikrop sayısını büyük ölçüde azaltır, çoğalma imkânlarını ortadan kaldırır. Organik kir ve artıklar ayrıca dezenfektan veya sterilan ajanların etkinliğini engellediğinden yeterli temizlik yapılmadığında dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri istenen sonucu sağlayamaz. Temizlenerek kirlerinden ve dolayısıyla mikroplarının çoğundan arındırılmış malzemeler çok daha kolay şekilde dezenfekte veya sterilize edilebilirler. Temizlik aynı zamanda, vücuda girdiğinde istenmeyen reaksiyonlara, toksik, pirojenik etkilere neden olabilen yabancı proteinlerin, mikroorganizmalara ait vücut maddelerinin, endotoksinlerin, çekirdek asitlerinin ortamdan uzaklaştırılmasını sağlar. Bu nedenle sağlık alanında öncelikle ve ilk yapılması gereken işlem temizliktir. 0 Temizlik işlemleri 30 C üzerinde daha etkilidir. Ancak proteinlerin pıhtılaşarak 0 uzaklaştırılmaları zorlaşacağından 60 C üzerine çıkılmamalıdır. Sterilizasyon: Tüm canlı mikroorganizmaların tam olarak uzaklaştırılması veya öldürülmesi işlemidir. Dezenfeksiyon: Mikroorganizmaların sterilizasyon seviyesine ulaşmayacak ölçüde ortadan kaldırılmasıdır. Burada amaç patojen mikroorganizmaların elimine edilmesidir. Fakat özellikle sporlu bakteriler etkilenmeyebilir. Dezenfeksiyon cansız ortamlar, eşya ve aletler üzerinde uygulanan bir işlemdir. Buna karşılık cilt ve canlı dokular üzerindeki mikroorganizmaların ortadan kaldırılma işlemine antisepsi adı verilir. Mikrop öldürücü kimyasal maddelerin cansız ortamda kullanılanlarına dezenfektan, canlı üzerinde kullanılanlarına ise antiseptik denilmektedir. Asepsi: Temiz bir ortama mikrop bulaşmasını önlemek için alınan önlemlere verilen bir isimdir.Diğer Hizmetler+14 Yıllık deneyim ile çözüm ortağınız olmaktan gurur duyuyoruz.